Bip: www.powklanino.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na na miniportalu:
Na zadanie pn:
‘’Świadczenie usługi cateringowej w 2022 roku, przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu dla 14 podopiecznych do Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Kłaninie’’
(Znak sprawy): POW-K.271.01.2022
Ogłoszenie 2022/BZP 00015541/01
link do postępowania na miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
 Identyfikator postępowania: 5aa4ccc3-e156-4305-a674-c1cfe6aa3501

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
KŁANINO 20-01-2022
(Znak sprawy): POW-K.271.01.2022
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w formacie pdf.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
KŁANINO 25-01-2022
(Znak sprawy): POW-K.271.01.2022
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pdf.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na na miniportalu:
Na zadanie pn:
‘’Świadczenie usługi cateringowej w 2022 roku, przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu dla 14 podopiecznych do Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Kłaninie’’
(Znak sprawy): POW-K.271.01.2021
Ogłoszenie 2021/BZP 00339600/01
link do postępowania na miniportal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e366285-695b-11ec-ae77-fe331fedffdc

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
KŁANINO 10-01-2022
(Znak sprawy): POW-K.271.01.2021
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w formacie pdf.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
KŁANINO 11-01-2022
(Znak sprawy): POW-K.271.01.2021
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w formacie pdf.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Kłaninie

Placówka zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Puckiego funkcjonuje od grudnia 2003 r. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Ośrodek dysponuje 14 miejscami dla dzieci starszych w wieku od 10 do 18 roku życia. Zadaniem Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom oraz młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej. Realizujemy zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej, łączymy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę. Organizujemy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki i staramy się w miarę możliwości zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Przygotowujemy młodzież do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy proces usamodzielniania i wspieramy wychowanków po opuszczeniu Placówki. Misją Placówki oraz całej kadry pedagogicznej jest dążenie i dołożenie wszelkich starań aby każde z dzieci, które do nas trafiło mogło z czasem powrócić do rodziny naturalnej.

Dyrektor:

- mgr Emilia Drzeżdżon

Komórka Pedagogiczna:

- Wychowawcy
- Pedagog
- Psycholog
- Pracownik socjalny

Placówka na co dzień współpracuje z następującymi instytucjami:

- Starostwo Powiatowe w Pucku,
- PCPR Puck,
- Szkoła Ponadgimnazjalna w Kłaninie,
- Zespół Szkół w Starzynie,
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Pucku,
- Miejskie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Puckiego,
- Wydział ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pucku,
- Wydział ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie,
- Biuro Kuratorów Zawodowych w Pucku,
- Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku,

Dane kontaktowe

Adres

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie

ul Pałacowa 14

84-107 Starzyno

tel. kom: 667-706-406

tel/fax: (58) 673-57-81

e-mail biuro: biuro@powklanino.pl

e-mail dyrektor: dyrektor@powklanino.pl

e-mail wychowawcy: wychowawcy@powklanino.pl

e-mail pedagog: pedagog@powklanino.pl

e-mail pracownik.socjalny: pracownik.socjalny@powklanino.pl

Godziny otwarcia biura POW

Poniedziałek-Piątek
8:00-16:00