Bip: www.powklanino.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Świadczenie usługi cateringowej w 2024 roku, przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu dla 14 podopiecznych do
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 w Kłaninie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.):

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a826c0be-7ee0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy użyciu Platformy.

Termin składania: 21 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Termin składania: 24 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023_BZP 00482596_01_P.pdf

Świadczenie usługi cateringowej w 2024 roku, przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu dla 14 podopiecznych do
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Kłaninie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.):

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6256a886-7ee9-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy użyciu Platformy.

Termin składania: 21 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Termin składania: 24 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023_BZP 00482616_01_P.pdf

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i nr 2 w Kłaninie

Placówka zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Puckiego funkcjonuje od grudnia 2003 r. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Ośrodek dysponuje 14 miejscami dla dzieci starszych w wieku od 10 do 18 roku życia. Zadaniem Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom oraz młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej. Realizujemy zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej, łączymy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę. Organizujemy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki i staramy się w miarę możliwości zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Przygotowujemy młodzież do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy proces usamodzielniania i wspieramy wychowanków po opuszczeniu Placówki. Misją Placówki oraz całej kadry pedagogicznej jest dążenie i dołożenie wszelkich starań aby każde z dzieci, które do nas trafiło mogło z czasem powrócić do rodziny naturalnej.

Dyrektor:

- mgr Emilia Drzeżdżon

Komórka Pedagogiczna:

- Wychowawcy
- Pedagog
- Psycholog
- Pracownik socjalny

Placówka na co dzień współpracuje z następującymi instytucjami:

- Starostwo Powiatowe w Pucku,
- PCPR Puck,
- Szkoła Ponadgimnazjalna w Kłaninie,
- Zespół Szkół w Starzynie,
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Pucku,
- Miejskie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Puckiego,
- Wydział ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pucku,
- Wydział ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie,
- Biuro Kuratorów Zawodowych w Pucku,
- Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku,

Dane kontaktowe

Adres

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie

ul Pałacowa 14

84-107 Starzyno

tel. kom: 667-706-406

tel/fax: (58) 673-57-81

e-mail biuro: biuro@powklanino.pl

e-mail dyrektor: dyrektor@powklanino.pl

e-mail wychowawcy: wychowawcy@powklanino.pl

e-mail pedagog: pedagog@powklanino.pl

e-mail pracownik.socjalny: pracownik.socjalny@powklanino.pl

Godziny otwarcia biura POW

Poniedziałek-Piątek
8:00-16:00