Bip: www.powklanino.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Świadczenie usługi cateringowej w 2024 roku, przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu dla 14 podopiecznych do
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 w Kłaninie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.):

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a826c0be-7ee0-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy użyciu Platformy.

Termin składania: 21 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Termin składania: 24 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023_BZP 00482596_01_P.pdf

Świadczenie usługi cateringowej w 2024 roku, przygotowanie i dostarczanie
całodziennego wyżywienia 7 dni w tygodniu dla 14 podopiecznych do
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 w Kłaninie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.):

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6256a886-7ee9-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy użyciu Platformy.

Termin składania: 21 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Termin składania: 24 listopad 2023 r. do godz. 10:00.

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023_BZP 00482616_01_P.pdf